Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


DR lever op til public service-forpligtelse
Torsdag 29. maj 2008
Af Stig Hartvig Nielsen
 
DR har offentliggjort sin 'Årsrapport 2007', som indeholder årsregnskab og public service-redegørelse, og som viser at DR lever op til sin public service-kontrakt. Generaldirektør Kenneth Plummer er godt tilfreds med DRs resultater i 2007: "Helt overordnet er det imponerende, at DR er i kontakt med 98 procent af danskerne i løbet af en uge. At hver dansker bruger i gennemsnit 3 timer dagligt i selskab med DR og samtidig vurderer DRs kvalitet højt," siger han. Plummer henviser bl.a. til, at DR har opnået de højeste vurderinger af radiokanalernes troværdighed, siden de første målinger blev gennemført i 2004.

Her er en gennemgang af hovedpunkterne fra årsrapporten fsva. radio:


P1

I 2007 er der iflg. årsrapporten fra DR arbejdet med bedre formidling og flere temasatsninger på P1. Omfanget af de forskellige programelementer er stort set uændret fra 2006. Der sendes nyheder i 8 pct. af sendetiden. Men P1's nyhedstilbud rækker ud over Radioaviserne: P1 Morgen (hverdage 6-9) er blev relanceret i 2006, og fremstår i dag som tre selvstændige morgenaviser af 60 minutters varighed.

Aktualitetsprogrammerne på P1 udgjorde 25 pct. af programfladen og spændte vidt, f.eks. fra det daglige ’Orientering’ til ’Ugen på spidsen’

Mængden af fagmagasiner udgjorde 39 pct. af P1's sendeflade. En anelse mindre end 2006, hvor magasinerne udgjorde 40 pct. Debat- og samtaleprogrammerne udgjorde 19 pct. af P1-fladen i 2007, hvilket er én pct. mere end i 2006. Dokumentar/Feature udgjorde 9 pct. af sendefladen. Uændret i forhold til 2006.

DR brugte i 2007 i alt 58 mio. kr. til at drive P1.


P2

P2 sendte 1.752 timer kulturradio i 2007, og P2 indfriede kravene i sendetilladelsen om 62 procent klassisk musik, 20 procent kultur, 9 procent samfunds- og debatprogrammer, 5 procent jazz og 4 procent rytmisk musik. Præcis som i 2006.

DR brugte i 2007 i alt 51.2 mio. kr. til at drive P2


P3

P3 spiller en afgørende rolle som formidler af ny dansk musik og med en musikprofil, der iflg. DR's årsrapport altid peger fremad. I alt 75 pct. af den samlede sendetid på P3 i 2007 blev anvendt på musik.

Det er målet,at P3 konstant skal forny sig og prøve nye grænser af. Kanalen favner et bredt repertoire af musik, bl.a. pop og rock - med specielt fokus på musik af både nye og etablerede danske kunstnere.

I 2007 var 33 pct. af den spillede musik på P3 dansk (3 pct. mere end målet). 40 pct. af udsendelserne på P3 var ren musikformidling, hvor musik var det centrale element. Det er én pct. mere end året før.

I andre programmer, f.eks. sport og magasiner, var musikken ikke det indholdsmæssigt centrale, men spillede også her en stor rolle, hedder det videre i rapporten.

’Det Elektriske Barometer’ fremhæves som en scene, hvor en lang række helt nye danske navne når ud til et bredere publikum. Det er her at grupper som bl.a. Kashmir og Mew først skabte sig en fanskare.

I 2007 havde P3 premiere på musikmagasinet ’Musik Nu’ og årsrapporten fremhæver P3's dækning af de danske musikfestivaler i Roskilde og Skanderborg samt i øvrigt dækningen af levende musik. P3 gjorde igen i 2007 meget for at fremme og støtte nye danske navne indenfor pop- og rock-genren.

Satiren var også i 2007 en fast bestanddel af P3's profil, hvor ’Tjenesten’ med bid og vid tog aktuelle emner under behandling.

Nyhedsudsendelserne udgjorde 5 pct. af sendefladen på P3 i 2007. Det samme som i 2006. Men nyhedsstoffets reelle andel af den samlede sendeflade er dog meget større, da store dele af formidlingen af nyheds- og aktualitetsstoffet sker i magasinprogrammerne - i et formsprog, der beskrives som både troværdigt og nyskabende i forhold til målgruppen. P3 når med sine nyheder ud til en målgruppe, hvor ikke alle bruger - eller efterspørger - traditionelle nyhedsformater.

Som et eksempel nævnes valgkampen op til sidste Folketingsvalg, hvor der bl.a. var valgmøder og anden omtale af valget i de populære programmer ’Go' Morgen P3’ og ’De Sorte Spejdere’.

8 pct. af P3's sendetid i 2007 var sport. Uændret i forhold til 2006. Men alligevel var sporten et af de områder, som har fået højere prioritet på P3.

DR brugte i 2007 i alt 48.9 mio. kr. til at drive P3.


P4

Ligesom på P3 er nyhederne i højere grad blevet flyttet ud i den øvrige programflade. De "rene" nyhedsudsendelser udgør nu 10 pct. af sendetiden på P4 mod 11 pct. året forinden.

P4 er DR's regionale kanal, men P4 har ikke kun fokus på det nære. Årsrapporten omtaler bl.a. at P4 i dagene op til jul besøgte danskere i Afghanistan.

2007 bød også på kulturelle oplevelser med programmet ’Levende lørdag’, der hver lørdag besøgte en stor aktuel begivenhed.

P4 udfyldte også i 2007 en vigtig rolle for musikken - hvoraf 49 pct. er dansk (én pct. mindre end målet) - ved at afspejle og formidle en lang række musikgenrer - herunder også ny dansk musik - som lytterne ikke møder andre steder i det samlede mediebillede.

De regionale P4-stationer leverer også programmer til de landsdækkende kanaler P1, P2 og P3. Antallet af timer i 2007 faldt dog til 2.531 timer. I 2006 var det 2.793 timer.


Nyheder

DR tilbyder nu målrettede nyhedstilbud til lytterne på alle fire FM-kanaler og med mere end 3,5 millioner ugentlige lyttere til Radioavisen og P3 Nyhederne er DR landets største radio-nyhedskilde.

På ét område halter det dog. DR er i den nye public service-kontrakt - stik imod eget ønske - blevet forpligtet til at levere nyheder på de mest udbredte fremmedsprog.

I årsrapporten hedder det, at det er en forpligtelse, DR naturligvis har tænkt sig at leve op til i kontraktperioden. Man er dog kun i gang med at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre. Det hedder, at "specielt på DAB har DR konstateret, at implementeringen kræver meget store frekvensressourcer."

DR planlægger først at lancere nyheder på fremmedsprog i løbet af år 2009.


Drama

Antallet af timer med genudsendelser af radio-dramatik steg voldsomt i 2007. Det blev til 107 timer mod kun 80 timer i 2006. Samtidigt faldt antallet at timer med nyproduktion fra 28 til 27.

DR vil gerne udbrede kendskabet til radiodramatikken og derfor har man udviklet en række nye dramaformater - bl.a. i helt korte former, som indgår i P2's kultureftermiddag.

DR Radio er i public service-kontrakten forpligtet til at øge nyproduktionen af radiodramatik med 10 pct. i forhold til gennemsnittet for perioden 2003-2006.

I 2007 lå DR's nyproduktion af radiodramatik under målet.


Musik

DR Radio har i de sidste mange år haft særlig fokus på den danske musik og dens udbredelse i en stadigt mere engelsk-domineret musikverden. Igen i 2007 styrkede DR indsatsen for dansk musik og danske musiktalenter.

Som et eksempel nævnes 'Ugens uundgåelige' på P3, hvor kanalen sætter fokus på en lang række danske kunstnere, og også P3's årlige prisfest for musikken, ’P3 Guld’, bidrager til udviklingen af den danske musikscene.

Både P2 og P3 overopfyldte i 2007 DR's mål for andelen af dansk musik, hvor målene i 2007 var, at hhv. 15 pct. og 30 pct. af den spillede musik skulle være dansk. P3 spillede 33 pct. dansk. P4 ligger 1 pct. under det hidtidige mål på 50 pct.

For at leve op til public service-kontraktens krav om at øge mængden af dansk musik etablerede DR derfor inden for P4's musikalske tradition to nye netkanaler, som brugerne kan høre på dr.dk: ’DR Spillemand’ og ’DR Dansktop’. Sidstnævnte har siden oktober 2007 også kunnet høres på DAB.


Kultur

DR er i public service-kontrakten forpligtet til en mærkbar øgning i omfanget af programmer om dansk kultur på radio - bl.a. på DAB. Men det lykkedes ikke at opfylde målet i 2007, da DR lukkede to DAB-kanaler: ’DR Litteratur’ måtte lukkes, da DR stod uden indhold til kanalen, efter at Dansk Forfatterforening opsagde aftalen om litteraturoplæsning. Desuden lukkede man ’DR P2+’, da den var baseret på P2's eftermiddagsflade med samme navn, som i dag er omlagt til weekenden.


Børn

DR har i stor udstrækning flyttet børnestoffet fra FM til DAB, men DR er fortsat forpligtet til årligt at sende 343 timers førstegangsudsendelser til børn på FM-kanalerne, svarende til niveauet i 2004. DR opfyldte dette krav i 2007 ved at sende 344 timers børneradio på FM.


DR Radios lyttertal

For DR er det altafgørende, at danskerne oplever at de får noget for licensen, og dermed at så mange danskere som muligt på et eller andet tidspunkt gør brug af DR's radiokanaler.

Det lykkedes dårligere i 2007 end i 2006.

Alle fire FM-kanaler oplevede en tilbagegang i dækningen, og samlet gjorde 'kun' 80 pct. af danskerne brug af DR - i løbet af en uge. I 2006 var det 83 pct.

Dækningen pr. kanal i 2007 (med tallene fra 2006 i parentes):
DR P1: 18 % (19 %)
DR P2: 9 % (11 %)
DR P3: 60 % (64 %)
DR P4: 67 % (70 %)

Baggrunden for den faldende dækning forklares med øget konkurrence på radiomarkedet - bl.a. fra TV 2 Radio.

Nedgangen i DR Radios dækning er sket i alle aldersgrupper. DR står uændret svagest blandt de yngste og stærkest hos de ældste. Hos de 12-20 årige er det 61.4 pct., der i løbet af en uge gør brug af DR Radio. Hos de 21-40 årige: 73 pct. Hos de 41-60 årige: 86.2 pct. Og dækningen i gruppen over 61 år er det 90.4 pct. der bruger DR.

- - -

Foto: DR's generaldirektør Kenneth Plummer (Fotograf: Bjarne Bergius Hermansen)
Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version
  · Ingen ledige job netop nu  � 2011
  � 2010
  � 2009
  � 2008
  � 2007
  � 2006
  � 2005
  � 2004
  � 2003
  � 2002
  � 2001  · DR tager rundt i sommerlandet
  · Maria Månson ny vært for 'Gejst' på DR1
  · Louise Wolff skifter fra DR til TV 2
  · TV 2 køber flere håndboldrettigheder
  · Boxer TV fortsætter med digitalt tv
  · Kærester med landsholdet
  · Discovery satser stort på golf
  · Tine Gøtzsche forlader DR efter 22 år
  · International pris til DRs børnefjernsyn
  · DR1 lyser i Mørke  · -