Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


FM6 i hurtigt genudbud
Fredag 28. august 2009
Af Karsten Jensen
 
Medieaftalekredsen har indgået aftale om et hurtigt genudbud af FM6. Det fremgår af tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2011 om udvikling af radiomarkedet af 9. juni 2009, at medieaftalekredsen for at sikre den kommercielle radiobranche bedre rammevilkår af hensyn til konkurrencen vil genudbyde FM5 og FM6 efter de nuværende tilladelsers udløb i 2011 og 2014 for en ny periode til kommerciel radiovirksomhed.
Udbudsformen skal være skønhedskonkurrence (uden fast koncessionsafgift). Det fremgår endvidere af tillægsaftalen af 9. juni 2009, at medieaftalekredsen skal tage stilling til hvilke programkrav, der skal gælde for kanalerne.

Medieaftalekredsen har på denne baggrund besluttet at:
• der foretages et hurtigt genudbud af FM6 med den dertilhørende DAB-kapacitet. Genudbuddet forestås af Radio- og tv-nævnet,

• FM6 genudbydes for en periode på 8 år svarende til de nugældende tilladelsesperioder med en tilknyttet DAB-kapacitet på 256 kbit/s svarende til den nuværende kapacitet,

• FM6 ikke pålægges nogen programkrav herunder public service-krav på hverken FM-sendemuligheden eller den tilknyttede DAB-kapacitet,

• der udarbejdes skønhedskrav om erfaring og minimumsbetaling på 5 mio.kr. samt at skønhedskriterierne udarbejdes på baggrund af ansøgernes forretningsplan herunder økonomisk soliditet samt erfaring med at lave radio eller anden medievirksomhed, herunder journalistisk medievirksomhed,

• den nuværende variable koncessionsafgift fastholdes, idet tærsklen, for hvornår der skal betales, hæves fra 25 mio.kr. til 75 mio.kr.

På baggrund af beslutningen i tillægsaftalen til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. af 9. juni 2009 om, at der skal satses offensivt på DAB, besluttede medieaftalekredsen, at der ved genudbuddet af FM6 skal tages forbehold for en mulig politisk beslutning om et analogt stop i den kommende tilladelsesperiode for FM6.

Medieaftalekredsen overvejer muligheden af at ophæve ejerskabsbegrænsningen mellem FM5 og FM6. Medieaftalekredsen er enige om at sende udbudsbekendtgørelsen i høring med to alternativer, henholdsvis en fortsættelse af den eksisterende ejerskabsbegrænsning og en ophævelse af ejerskabsbegrænsningen. Medieaftalekredsen vil på baggrund af høringssvarene vurdere, om der skal ændres på den eksisterende ejerskabsbegrænsning mellem FM5 og FM6.

Medieaftalekredsen vil desuden på baggrund af høringssvarene vurdere, om der er behov for at justere på de ønskede skønhedskriterier for et genudbud.

Når undersøgelsen af KODA/Gramex-vederlagene foreligger i september 2009 vil partierne bag medieaftalen umiddelbart herefter drøfte, om der er behov for politiske initiativer, herunder muligheden for lovgivning.Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version
  · Ingen ledige job netop nu  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram
  · Regeringen og DF vil beskære DR med 1/6
  · DR åbner kontor i Tyrkiet
  · TV 2 sender tv-serien 'Mercur'
  · Christoffer Emil Bruun bli'r ny redaktør
  · Ny reportageserie om fam. Pitzner på Zulu
  · Discovery køber op
  · Nyt underholdningsprogram på Kanal 4  · -