Brian M. parat til tage penge fra DR
Tirsdag 23. maj 2006
Af Stig Hartvig Nielsen

Statsmagten har som bekendt kontrol med public service stationerne DR og TV 2, men lægger med det nye mediudspil også op til, at staten skal være med til at bestemme programmerne på de kommercielle stationer. Der skal laves en Public Service Fond på 75 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. til radio). Pengene skal bruges til at sende Public Service programmer på de kommercielle stationer - og det kan blive begyndelsen på en markant omfordeling af licensmidlerne i Danmark. Kulturminister Brian Mikkelsen siger i dag til Berlingske Tidende, at han mener, at de 75 mio. kr. bør forøges i fremtiden. Konsekvensen kan blive færre midler og opgaver til DR, siger ministeren.

"Den er af afgørende betyding", siger Brian Mikkelsen om Public Service Fonden og fortsætter: "Det er en nyskabelse, som jeg opfatter som kerneborgerlig i sin tilgang til konkurrence og tro på kvalitet".

"Nu må vi først give fonden en chance med de 75 mio. kr. Men jeg sympatiserer meget med ideen om, at man udvider fonden, fordi det giver noget diversitet", mener ministeren.

"Statsmagten har kun én interesse - ud over at sikre bedst mulige konkurrencevilkår", fortsætter Brian Mikkelsen overfor Berlingske Tidende, "og det er at sikre ordentlig public service til borgerne". Fonden betegnes som et middel "til at sikre diversitet og pluralisme - også i public service-tilbudene".

Brian Mikkelsen vil dog ikke helt afvikle DR: "Danmarks Radio skal stadig være en hypervæsentlig kulturinstitution og stå med det primære ansvar for public service-produktion. Men hvis man lader fonden vokse, så kunne konsekvensen godt være, at man skar ned på DR. Hvis man løftede nogle opgaver væk fra dem og overlod det til en public service-fond, så ville det jo ikke svække DR... så ville det blot betyde, at der ville være færre opgaver, som Danmarks Radio skulle løse på det tidspunkt".